Historie pěchotního srubu MO-S 11 "U posedu"

V první polovině třicátých let pod vlivem stoupající nepřátelské Německé agrese bylo rozhodnuto obehnat Československou republiku neprostupným krunýřem betonových pevností a drátěných zátarasů.

Mezi nejohroženější části republiky patřilo průmyslové Ostravsko přiléhájící těsně k Německu, z tohoto důvodu zde započala výstavba opevnění nejdříve. Celý úsek MORAVSKÁ OSTRAVA se stal pokusným a zkoušelo se zde veškeré vybavení objektů a stavební techniky.

Pěchotní srub MO - S 11 " U Posedu " byl vybetonován firmou Filip Praha XIX v rámci 2.stavebního podúseku Ludgeřovice ve dnech 5.-10.Srpna 1936. Jedná se o pěchotní srub oboustranný dvoukřídlý vyzbrojený na levé straně dvojicí těžkých kulometů vz. 35 a na pravé straně dvojicí těžkých kulometů vz.35 (v roce 1938 přezbrojeny na TK vz. 37) a devíti centimetrovým minometem vz.38. Jako pomocné zbraně sloužily lehké kulomety vz.26 umístěné ve zvonech a ochranných střílnách pod betonem. Na obranu hluchých míst byly určeny granátové skluzy. Osádku objektu tvořilo 34 mužů 3 roty I.praporu Hraničářského pluku 4 Hlučín. Dislokovaných v nově vybudovaných kasárnách v Koblově.

V září 1938 byl srub až na devíti centimetroví minomet plně vyzbrojen, vystrojen a posádka připravena k obraně své vlasti. Bohužel bylo rozhodnuto jinak a zrada přišla od nejbližších spojenců.

Vojáci stihli postupně odvést veškeré vybavení srubu a nacistickému agresorovi předali jen betonovou skořápku. Nacisté poté udělali ze srubů výletní místa, kde dokazovali okolnímu světu že své plány splní za každou cenu.

Na jaře 1939 vytrhla organizace TODT oba pancéřové zvony a odvezla je neznámo kam.O 6 let později znovu nastoupili dělníci a pod dozorem důstojníků Wehrmachtu kopali v okolí zákopy a připravovali sruby k obraně.

V době Ostravské operace kdy se mohutná uskupení sovětských vojsk valila na ocelové srdce republiky zde vládl relativní klid. Po proražení linie u Darkovic a Štítiny se zbytky německé armády z Černého lesa stáhly. V padesátých letech vybudovala Československá lidová armáda v objektech muniční sklady. Po roce 1968 provedla sovětská okupační vojska důkladný průzkum opevnění a o tři roky později došlo z nařízení vojenské správy k jejich zazdění.


V součastné době je pěchotní srub MO - S 11 " U Posedu " v péči KVH " I.prapor" a je postupně rekonstruován do stavu z roku 1938.