Těžký kulomet vzor 35 a 37 (TK vz. 35 a 37)
historie

Tuto zbraň určenou pro útočnou vozbu a pro potřeby ŘOP vyvinul Václav Holek a Miloslav Rolník v roce 1933 pod onačením ZB 53. Byl převzat armádou jako TK vz. 35 a nahrazoval méně účinné kulomety Schwarzlose z 1. světové války. Postupně jej modernizovali na TK vz. 37 který se od předchozí verze lišil zvláště možností plné zaměnitelnosti součástek.

Vyráběn byl nejdříve pouze zbrojovkou Brno později nově vzniklou Zbrojovku Vsetín. Po vývozu omezené série těchto kulometů do Velké Británie, odkoupila Británie licenci na jejich výrobu a pod označením BESA byli ve firmě BSA Ltd. v Birminghamu vyráběny pro Britské tanky po celou válku.

Kulomety BESA se lišili především použitím pistolové rukojeti a závěr se natahoval jako u UK vz. 59. Zajímavostí je že u nich byla zachována ráže 7,92 mm Maser namísto předělání na Anglickou .303. Důvodem bylo vyvarování se problémů které vznikli při úpravě LK vz. 26 na tuto Anglickou munici (po úpravě LK vz. 26 nesl britské označení BREN). Což byl důvod proč jimi nebyla vyzbrojena pěchota která se odmítla přezbrojit na novou ráži.

Jako BZ-37 byli exportovány do Rumunska, Jugoslávie, Argentiny a dalších zemí střední a jižní Ameriky a též do Číny, Íránu nebo Afghánistánu.

Během okupace Německem byli vyráběny pro potřeby Wehrmachtu pod označením MG 37 (t) až do roku 1942, a používali je i jednotky SS.

Po válce byla vyrobená ještě limitovaná série těchto zbraní částečně složená z dílu které zbyli po válce.

použití v opevnění

V LO byli plánovány TK vz. 35 kde jejich střílny umožňovaly palbu na velkou vzdálenost, zejména v objektech typu E. Od TO se lišili tím že do nich byli dodávány lehčí verze kulometu takzvaný provedení "P" který měl lehčí hlaveň s žebrováním, namísto toho v TO byla hlaveň masivnější a hladká provedení "O".

V TO se používaly jako hlavní zbraně do střílen pod betonem buď sólo (střílna D), dvojče (střílna M), pancéřových zvonů, nebo v kombinaci s PT kanónem vz. 36 (střílna L1) Armáda tím že poskytla starší TK vz. 35 na export dostávala od zbrojovky zdarma novější typ vz. 37 kterým postupně přezbrojovala jak útočnou vozbu tak i opevnění počínaje prvně postavenými objekty useku MO.

V objektech TO i LO se dalo zamířit za pomoci vlastních mířidel nebo nepřímo za pomoci tzv. pomocného zaměřovače (panoramatické mapy - šlo o mapu s pohyblivým jezdcem), výjimkou bylo umístěni ve zvonu kde bylo možné mířit pouze vlastními mířidly zbraně.

V září 1938 bylo do objektu TO vydáno 1464 zbraní provadení "O" a do LO 1300 provedení "P". Celkem bylo do října 1938 předáno kole 6000 kusů kulometu vz. 35 a 37.

Takticko technická data

Kulomet měl vzduchem chlazenou vyměnitelnou hlaveň a pracoval na principu odběru prachových plynů z hlavně. K zásobování municí sloužil nábojový pás přicházející zprava. Hlaveň byla konstruována aby vydržela nepřetržitou 5minutovou palbu.


náboj: 7,92 mm Maser
délka : 1105 mm
délka hlavně : 678 mm
hmotnost: 19,1 kg
hmotnost hlavně: 2,43 kg
maximální dostřel: 3200 m
účinný dostřel: 2500 m
úsťová rychlost : 792 m/s
Kadence 550 ran/min. nebo 750 ran/min.


(TTD berte spíše orientačně různé zdroje udávají různé parametry)

fotky

TK vz. 37 provedení P
TK vz. 37 provedení P
TK vz. 37 provedení O
TK vz. 37 provedení O