Nábor do klubu vojenské historie I.prapor


Přijímáme členy starší 17 let.

Zaměření činností jednotlivých členů:

Československé prvorepublikové opevnění – pěchotní srub MO – S 11 „U posedu“

Armáda ČSR do roku 1938

1.Československá obrněná brigáda na západě.Přijetí člena se řídí stanovami schválenými Minsterstvem vnitra.


Přihláška musí být vytištěna oboustraně.

Přihlášku je možné poslat doporučeně na adresu klubu nebo ji po domluvě předat některému členu klubu, popřípadě v návštěvní době donést na pěchotní srub MO - S 11


Stanovy


Přihláška