Historie klubu vojenské historie I.prapor

Skupina mladých lidí pohybujících se kolem T.O. Stříbrný potok,se v průběhu roku 2000, poté co podnikli několik vandrů po objektech opevnění na Ostravsku a Opavsku, rozhodla že se pustí sama do rekonstrukce jednoho z objektů těžkého opevnění.

Původně byl vytipován objekt MO-S 7 "Antošovice", ale vzhledem k plánované stavbě dálnice D1, balo rozhodnuto vyhledat objekt jiný. Tip padl na objekt MO - S 11 "U posedu"

Objekt byl vybrán ze dvou důvodů a to kvůli své zachovalosti a hlavně kvůli umístění.

První práce začaly v pondělí 9.10.2000, ručním vysekáváním zabetonovaného vchodu.

Koncem února 2001 byl založen v restauraci Country saloon v Martinově Klub vojenské historie I. prapor

Zakládajícími členy byli: Petr Adamus, Zdeněk Šnajder, Martin Čečotka, Marcel Čelín, Miroslav Pluta a Libor Kubálek

15.3.2001 byla provedena registrace klubu na ministerstvu vnitra

V roce 2004 došlo k rozdělení klubu na dvě sekce a to na sekci MO-S 11 a MO-S 14, které v součastnosti fungují víceméně nezávisle na sobě.

Jak šel čas tak lidé do klubu přicházeli a odcházeli.

Po celou dobu existence se stav držel na hodnotě asi 10 lidí

V průběhu doby došlo bohužel i k nepříjemným věcem.

Museli být vyloučeni někteří členi klubu

a objekt byl několikrát vykraden a práce musely vždy začínat skoro od nuly

Členové se samozřejmě nevěnují jenom opevnění, ale účastní se i vojenskohistorických akcí jiných klubů

Klub podnikl za dobu své existence několik úspěšných akcí:

2001 - pochod po úseku MO

2002 - pochod po úseku OP

2003 - pochod po úseku MO

2004 - pochod po úseku MO - ve spolupráci s AČR

2005 - pietní akt na počest 70.výročí zahájení betonáže československého opevnění na objektu MO-S 8 - akce pořádána spolu s KVH Bohumín

2006 - prodloužení naučné stezky čs. opevnění Darkovičky k objektu MO-S 10 - k 70.výročí zahájení batonáže MO-S 11

2007 - odhalení pamětní desky Dr. Edvarda Beneše na objektu MO-S 11 - ve spolupráci s AČR

2008 - účast na Fort Expu - Dobrošov

2008 - 19.1. Klub pořádal setkání pevnostních muzeí úseku Moravská Ostrava

2008 - účast na Fort Expu - Dobrošov

2009 - pochod po úseku Moravská Ostrava

Vize na rok 2010

Zfunkčnění diesel agregátu, který klub získal

Prodloužení naučné stezky až na statek Paseky

Důkladné vyznačení úzkorozchodné železnice v terénu

a mnoho dalších věcí,o kterých se zatím nebudeme zmiňovat